Política de Privacitat

Confidencialitat

La confidencialitat, la seguretat de la informació i la protecció de dades de caràcter personal són valors molt importants a El petit restaurant. Per aquest motiu, els facilitem la informació de la nostra política de privacitat:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • La legitimació del tractament.
 • Per quines finalitats tractem les seves dades.
 • Durant quant de temps conservem les seves dades.
 • A quins destinataris comuniquem les dades.
 • Quins són els seus drets.

El petit restaurant s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals continguda en el Reglament General RGPD 2016/679 UE i en la Llei de serveis de seguretat de la informació LSSI 34/2002.

Responsable del tractament

XXX amb NIF: xxx
Adreça postal: Carrer Portal, 18 – 17320 Tossa de Mar
Email: reserves@elpetitrestaurant.es

Legitimació del tractament

La base de legitimació del tractament de les dades és el consentiment de l’usuari al complimentar els formularis, acceptar el tractament de dades per a les finalitats indicades en cada cas i acceptar la nostra política de privacitat.

Finalitat del tractament

Les dades personals seran exclusivament utilitzades per a les finalitats exposades en el formulari de recollida de dades.

Les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de l’enviament de correus electrònics, així com les dades a les quals El petit restaurant accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consultes o sol·licituds realitzades a través de la Web, seran recollides en un fitxer responsabilitat de El petit restaurant i el propòsit del qual és atendre a consultes o sol·licituds, així com elaborar el seu perfil d’usuari sobre la base dels seus hàbits de navegació a fi de mantenir-lo informat sobre els béns i serveis que puguin resultar del seu interès.

Conservació de les dades

Les seves dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual van ser recollides i no sigui sol·licitada la seva supressió o revocació.

Sense perjudici de la seva conservació per posar a disposició de les autoritats competents pel compliment d’obligacions legals.

Destinataris de les dades

Les seves dades no seran comunicades a tercers excepte a les nostres empreses associades i pel compliment d’obligacions legals.

En determinats casos es donarà accés a les seves dades a determinats proveïdors que presten serveis a la nostra empresa, com l’envia-ment de les newsletters, l’emmagatzematge de dades o de pàgines web, amb tots ells es tenen signats els contractes de protecció de dades com encarregats del tractament i en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.

Drets en relació a les seves dades de caràcter personal:
L’usuari podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets de:

 • Accés a les seves dades per saber quines son objecte de tractament.
 • Rectificació de les dades inexactes.
 • Supressió quan les dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Portabilitat en els casos previstos per la normativa i seran lliurats en format estructurat a vostè o al nou encarregat del tractament que designi.
 • Limitació en determinades circumstàncies.
 • Oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació personal.
 • El termini màxim per a resoldre l’exercici dels drets és 1 mes des de la recepció de la sol·licitud.

L’usuari podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condiciones previstos a la legislació vigent, a l’atenció: Protecció de dades a l’adreça Carrer Portal, 18 – 17320 Tossa de Mar ó per correu electrònic a reserves@elpetitrestaurant.es

En el cas de no ser atès satisfactòriament pot presentar una reclamació davant l’Autoritat espanyola de Protecció de dades.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquesta política de privacitat, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

Mesures de seguretat:

El petit restaurant informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

× Reserves